• Đặt bàn

  • THẺ THÀNH VIÊN

    THẺ BẠC & THẺ ĐEN

    Chỉ là một trong những cách thức mà chúng tôi cám ơn quý khách, không cần tích điểm, không mất phí, không cần điều kiện gì khắc khe, có được thẻ quý khách sẽ được giảm giá 25% 2 lần trong tháng cho món steak (chúng tôi sẽ chọn ngày và gởi email thông báo)